दूरच्या रानात DURCHYA RANAT LYRICS

By

Durchya Ranat Lyrics

दूरच्या रानात
केळीच्या बनात
हळदिवे ऊन्ह गर्द
पिवळ्या पानात.

झिळमिळ झाडांच्या
झावळ्या दाटीत
पांदीतली पायवाट
पांगली पाण्यात.

झुलत्या फांदीच्या
सावुल्या पाण्यात
काचबिंदी नभ उभं
सांडलं गाण्यात

लखलख उन्हाची
थर्थर अंगाला
हरवल्या पावलांची
कावीळ रानाला.

दूरच्या रानाला
लागिर उन्हाला
पारंबीचा झुला गेला
झुलत नभाला.

Leave a Comment