देवाक काळजी रे DEWAK KALJI RE LYRICS – Redu

By

Dewak Kalji Re Lyrics

होणार होतला जाणार जातला
मागे तू फिरू नको
उगाच सांडून खऱ्याची संगत
खोट्याची धरू नको
येईल दिवस तुझा हि माणसा
जिगर सोडू नको
तुझ्या हाती आहे डाव सारा
इसर गजाल कालची रे
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे
सोबती रे तू तुझाच
अन तुला तुझीच साथ
शोधूनि तुझी तू वाट
चाल एकला
होऊ दे जरा उशीर
सोडतोस का रे धीर
रात संपता पहाट
होई रे पुन्हा
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे
फाटक्या झोळीत येऊन पडते
रोजची नवी निराशा
सपान गाठीला धरत वेठीला
कशी रं सुटावी आशा
अवसेची रात नशिबाला
पुनवेची राख पदराला
होईन पुनव मनाशी जागव
खचून जाऊ नको
येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ
माघार घेऊ नको
उगाच भयाण वादळ वाऱ्याच्या
पाऊल रोखू नको
साद घाली दिस उद्याचा नव्याने
इसर गजाल कालची रे
देवाक काळजी रे
माझ्या देवाक काळजी रे

Dewak Kalji Re Song Lyrics

Honaar Hotala Jaanar Jatala
Maage Tu Firu Nako
Ugaacha Sandhun Kharyachi Sangat
Khotyachi Dharu Nako
Yeil Divas Tuza Hi Manasa
Jigar Sodu Nako
Tuzya Haati Ahe Daav Sara
Isar Gajaal Kalachi Re
Devaak Kalji Re
Mazya Devaak Kalaji Re
Sobati Re Tu Tuzach
An Tula Tuzich Saath
Shodhuni Tuzi Tu Vaat
Chaal Ekala
Hou De Jara Ushir
Sodtos Ka Re Dhir
Raat Sampata Pahaat
Hoi Re Punha
Devaak Kalji Re
Mazya Devaak Kalaji Re
Fatakya Zolit Yein Padate
Rojachi Navi Nirasha
Sapaan Gathila Dharat Vethila
Kashi Re Sutavi Aasha
Avasechi Raat Nashibala
Punavechi Raakh Padarala
Hoin Punav Manashi Jaagav
Khachun Jaau Nako
Ugaach Bhayaan Vaadal Varyachya
Paul Rokhu Nko
Saad Ghali Dis Udycaha Navyane
Isar Gajaal Kalchi Re
Devaak Kalji Re
Mazya Devaak Kalaji Re

Leave a Comment